ATEX Sertifikası Nedir? ATEX Sertifikası Ne İşe Yarar?

Pek çok sanayi tesisinde patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunabilir. Çalışma ve iş güvenliği için herhangi bir patlama ve yangın olasılığına karşı çeşitli önlemler alınması gerekir. ATEX sertifikası bu önlemlerin alındığını gösteren ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır.

Bu sertifikanın maddeleri öncelikle olası bir patlamanın önlenmesine dair bazı kuralları ve önlemleri içerir. Ayrıca patlama olursa yapılması gerekenler hakkında maddeleri de vardır. Kelimenin kökeni Fransızca’dan gelir ve patlayıcı atmosferler anlamındadır. Patlayıcı ve yanıcı her türlü maddenin üretildiği ya da bulunduğu yerlerde bu sertifikanın alınması zorunludur.

Patlayıcıdan Korunma Dokümanı

ATEX sertifikası almak isteyen işyerleri öncelikle patlayıcıdan korunmak için bazı önlemleri içeren ve kuralları resmi gazetede belirlenen bir doküman hazırlamak zorundadır. Bu dokümanı hazırlamak için fabrika ya da tesisin koşulları düzenlenir. Öncelikle tesiste girilmesi yasak olan bir bölge belirlenir. Bu bölgenin ne kadarlık bir alana yayılacağı üretim koşulları ve çeşitli özelliklere bağlıdır.

Tesiste yer alan bütün patlayıcı maddeler ve farklı özellikleri net bir şekilde belirlenir ve dokümana aktarılır. Yasak olan zone bölgenin haritası çıkarılır ve dokümana eklenir. Benzin ve doğalgaz dolum istasyonları başta olmak üzere farklı kimyasalların bulunduğu, üretildiği ya da transfer edildiği her yer için bu doküman ve ATEX sertifikası zorunludur.

ATEX Sertifikasını Kim Hazırlar?

Bütün işletmelerde güvenlik en başta gelen problemdir. Özellikle de yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde güvenlik çok önemli bir yere sahiptir. Güvenliği sağlamak için alınması gereken teknik önlemler ve yapılması gerekenler ancak bu konuda yetkin ve profesyonel bir firma tarafından yapılabilir. Bu konuda çıkan son yasalara göre bütün gerekliliklerin yerine getirilmesi şarttır.

Bunun için hazırlayacak olan firmanın çeşitli ekipmanlara ihtiyacı olur. Bu ekipmanları tam olarak sağlayan ve bu konuda profesyonel olan bir firma, sertifikayı hazırlayıp herhangi bir tesisin buna uygun olup olmadığını belirleyebilir. Ayrıca eksikliklerin tamamlanması ve alınması gereken yeni önlemler konusunda da gerekenleri yapabilir. Sertifikayı almadan herhangi bir patlayıcı ya da yanıcı madde bulunduran bir yer çalıştırılamaz.