Kategori Arşivleri: Genel

Selenoid Valf Nedir? Selenoid Valf Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Selenoid Valf Nedir? Selenoid Valf Çeşitleri ve Kullanım Alanları Selenoid valf, kısaca elektriksel bir sinyal ile açılıp kapanan vana olarak tanımlanabilir. Selenoid valf, hava, gaz, yağ, su ve su buharı gibi akışkanlar için kullanılan bir vanadır. Selenoid valf, bu akışkanların kontrolünü sağlamak için üretilmiştir, temel amacı da budur. Selenoid valf’ın içerisinde yer alan malzemeler şunlardır:

Pnömatik Sistemler ve Tarihçesi

Pnömatik Sistemler ve Tarihçesi Pnömatik sistemler, tarihi MÖ 2500 yıllara dayanır. Bu yıllarda kullanılan pnömatik sisteme hava körüğü denilmiştir. Madencilik sektöründe de pnömatik sistem kullanılmaya başlanmıştır. Pnömatik sistem eski Yunanca’da rüzgâr anlamına gelen Pnuema sözcüğünden türetilmiştir. Bir yandan ruh anlamına da gelir.  Eski çağlarda gaz basıncı ile çalışan sistemlerin hareket ve kontrolü sağlamak için pnömatik sistemler

Sürgülü Klape Nedir?

Sürgülü Klape Nedir? Sürgülü Klape, bıçaklı vana veya sürgülü vana olarak da bilinir. Bu bıçaklı vanalar serbest akan malzemelerin akış kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılır. Sürgülü klapelerin, vana gövdesinde kayar bir plaka yer alır. Bu plaka sayesinde serbest kalan akışkan tamamen kesilir. Sürgülü klapeler, stok silosu, bunker, akış şutu, konveyör gibi yardımcı ekipmanlara bağlanır. Sürgülü vana

Selenoid Vana Nasıl Çalışır?

Selenoid Vana Nasıl Çalışır? Selenoid vananın yardımcı elemanlarından olan bobinin içerisinde bulunan demir nüve ile diyaframa aşağıya doğru bir yay yardımı ile basınç uygulanır. Bu demir nüveye valf pistonu da denilir. Selenoid vanaya verilen akım, bobin içerisine doğru hareket ettiğinde akı çizgileri valf pistonunu elektromıknatıs haline getirir.  Bobin durumun gereklerine göre valf pistonunu aşağı veya

Krameyer Pinyon Dişli Pnömatik Aktüatör Çalışma Prensibi

Herhangi bir nesneyi hareket ettiren hemen her türlü cihaz ve donanıma aktüatör ismi verilir. Aktüatörler bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Kullandıkları enerjiye göre de üçe ayrılır. Elektrik enerjisi ile çalışanlara elektrikli, sıvı ile çalışanlara hidrolik ve de sıkıştırılmış hava ve gaz basıncı ile çalışanlara da pnömatik aktüatör denir. Bir pnömatik aktüatör de tıpkı diğerleri gibi

Pnömatik Aktüatör Tipleri Nelerdir? Rotary Pnömatik Aktüatör Avantajları

Pnömatik aktüatörler basınçlı hava ile çalıştıkları için diğer aktüatör çeşitlerinden ayrılır. Aktüatörler temel olarak hava, elektrik ya da sıvı ile çalıştırılır. Buna göre de elektrikli, hidrolik ve pnömatik olarak isim alırlar. Pnömatikler kendi aralarında ayrılmaktadır. Bazı pnömatik aktüatörler silindir bazıları ise piston tipindedir. Öte yandan pnömatik aktüatörlerin bazılarının içerisinde bir yay bulunur ve bu yay