ROTARY DASHPOTS

Kinetrol rotary dashpots

Kinetrol döner dashpotlar, açısal hız ile artan şaft dönüşüne yumuşak bir direnç sağlayan hassas sıvı sönümleme cihazlarıdır. Geniş bir uygulama yelpazesine uyacak iki tür dashpot mevcuttur.

  • Vane dashpots

Vane dashpotlar, ileri geri hareketlere sahip uygulamalar için uygun olan sınırlı bir hareket ve yüksek sönümleme oranı sağlar.

  • Sürekli Dönüşlü Dashpotlar

Sürekli dönüşlü dashpotlar, daha az sönümleme oranı ancak sınırsız hareket sağlar.

Silikon Sıvısı (Polydimethyl Siloxane – DC200 veya eşdeğeri)

Sabit viskoz özelliklerinden dolayı sönümleme ortamı olarak silikon sıvısı kullanılır. Dashpotlar normalde vakumla doldurulur.

%100 Titiz Denetim

Kinetrol’ün ISO 9001 onaylı titiz kalite programı, her birimin yüksek standartlarda üretilmesini sağlar. Her dashpot, belirtilen oranı verdiğinden emin olmak için test edilir.

VANE DASHPOTS

Vane dashpot bir yer değiştirme damperidir. Mil üzerindeki kanat, gövde üzerindeki sabit kanatlar arasında dönerken, silikon sıvısı kontrollü aralıklarla kanadın bir tarafından diğerine kaydırılır. Sönümleme her iki yönde de olabilir veya yalnızca tek yönde sönümleme verecek şekilde valfler takılabilir. KD ünitesinde şaft sızdırmazlığı, hem şafta hem de gövdeye efektif bir sızdırmazlık sağlamak için yapıştırılan silindirik bir kauçuk conta ile yapılır. Diğer tüm kanatlı gösterge panellerinde dudaklı conta kullanılır.

Contınuous Rotatıon Dashpots

Sürekli dönüşlü dashpotlar, bir rotorun eşmerkezli yüzeyleri ile sabit bir stator arasında ince silikon sıvısı katmanlarını keserek viskoz sönümleme sağlar. Sönümleme normalde her iki yöndedir. Mil, dudaklı conta ile kapatılmıştır. Sönümleme, statoru rotora göre hareket ettirerek kesilmiş akışkan tabakasının etkin kalınlığını değiştirerek ayarlanır.