Kategori Arşivleri: Genel

Krameyer Pinyon Dişli Pnömatik Aktüatör Çalışma Prensibi

Pnömatik Aktüatör

Herhangi bir nesneyi hareket ettiren hemen her türlü cihaz ve donanıma aktüatör ismi verilir. Aktüatörler bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Kullandıkları enerjiye göre de üçe ayrılır. Elektrik enerjisi ile çalışanlara elektrikli, sıvı ile çalışanlara hidrolik ve de sıkıştırılmış hava ve gaz basıncı ile çalışanlara da pnömatik aktüatör denir. Bir pnömatik aktüatör de tıpkı diğerleri gibi

Pnömatik Aktüatör Tipleri Nelerdir? Rotary Pnömatik Aktüatör Avantajları

Pnömatik aktüatörler basınçlı hava ile çalıştıkları için diğer aktüatör çeşitlerinden ayrılır. Aktüatörler temel olarak hava, elektrik ya da sıvı ile çalıştırılır. Buna göre de elektrikli, hidrolik ve pnömatik olarak isim alırlar. Pnömatikler kendi aralarında ayrılmaktadır. Bazı pnömatik aktüatörler silindir bazıları ise piston tipindedir. Öte yandan pnömatik aktüatörlerin bazılarının içerisinde bir yay bulunur ve bu yay