IP Koruma Sınıfı ve Seviyeleri Nelerdir? IP 66, IP 67 Ne Anlama Gelir?

IP koruma kodu ve seviyeleri uluslararası bir standarttır. IP demek uluslar arası koruma kodu demektir. Elektrikle çalışan bütün araç ve gereçlerin dış etkenlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirlemek için kullanılan bir standarttır. Bütün elektrikli ürünlere bu kod verilir. Onların güvenle çalışacağını belirtmek için IP kodu kullanılır.

IP derecesi iki ya da üç basamaklı bir sayıdır. Basamak sayısı aslında farklı etkileri ifade eder. Yani IP seviyeleri bir elektrikli aracın hangi etkenlere karşı güvenle kullanılabileceğini belirlemek için konulur. Bunlar arasında sıvılardan korunma, katı cisimlere karşı korunma ve mekanik her türlü etkiden korunma gibi maddeler vardır.

IP 66 ve IP 67 Ne Demektir?

IP 66 iki basamaklı bir koddur. Birinci basamağındaki 6, elektrikli aletin katı cisimlere yönelik toz geçirmeyeceğini belirtir. İkinci basamakta yer alan 6 ise sıvılara karşı korunması anlamına gelir. Elektrikli cihaza su fışkırtılırsa bu cihazın korunacağı anlamına gelir.

IP 67 ise bu cihazın suya dalması durumunda eğer süre 30 dakikadan az ise korunabilmesi demektir. Genel olarak IP’den sonra gelen ilk basamak her zaman katı maddeleri, ikincisi ise sıvı maddeleri işaret eder. Cihazın bu maddelere karşı farklı durumlarda korunmasına göre rakamlar belirlenir.

IP Kodları Neye Göre Değişmektedir?

Bir IP kodu katı maddelere karşı, maddenin çapına göre farklı rakamlarla belirlenir. Bazı elektrikli cihazlar farklı çaplardaki katı maddelere karşı korunaklı olarak üretilebilir. Öte yandan toza karşı korunma ve toz geçirmez özelliği de katı maddelere yönelik korunma demektir.

Sıvılara karşı korunma derecesini belirten ikinci basamak ise düşey su akıntısı ya da cihaza gelen eğik su akıntısı dâhil olmak üzere, su püskürtmesi, sıçraması ve güçlü şekilde bir su fışkırmasına maruz kalması durumundaki korunurluğunu belirtir. Buna ek olarak cihazın suya daldırılması da sıvılara karşı dayanıklılığını ölçmede önemlidir. Bütün bunlar farklı IP kodlarının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerdir ve bütün elektrikli cihazların bunlara uygun olarak üretilmesi gerekir.