Numune Alıcı Nedir ve Ne Yapar?

Teknolojinin sağladığı geniş imkanlar vesilesiyle, endüstriyel amaçla kullanılacak olan arazide, arazinin doğal şartlarını bozmadan granüller zeminlerden (kum ve çakıl ağırlıklı zeminlerde) örselenmemiş, yeri dokusu değiştirilmemiş numune alınmasına olanak sağlayan elverişli bir cihazdır.

Alıcı belirli zaman aralıklarında üretici firma ve kişiler tarafından kullanılır. Alınan numunenin örselenmemiş olan zeminden alınması mühimdir zira örselenme derecesine göre elde edilecek olan sonuç farklılık arz eder.

İki farklı numune alma yöntemi bulunmaktadır. Örselenmiş ve örselenmemiş numune alma fakat bu iki farklı yöntemin şekline göre avantajları, artıları, eksiklikleri ve dezavantajları bulunmaktadır.  Numunesi alınması istenen ürünün fiziksel niteliklerine göre çeşitli tasarımları vardır.


 Numune Alıcı Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Numune alıcıları; Konveyör bant üzeri numune alıcı, Havalı bant içi numune alıcı ve Döküş şutlarından kürek tip numune alıcı adı altında üç çeşit olarak tasarlanmaktadır.

1) Konveyör Bant Üzeri Numune Alıcı üretici, bantlı konveyör üzerinde taşınan akış halindeki malzemeden numune almak için kullanır. İstenen numune miktarına bağlı olarak numune alma küreği ve dönüş hızı set edilir, böylelikle tek seferde ihtiyaç miktarı kadar bant üzerinden numune alınması sağlanmış olur. Bu numune alıcı çeşidi başta Kömür Santralleri olmak üzere Maden, Kimya ve Çimento tesislerinde tercih edilmektedir.

2) Havalı Bant Tipi Numune Alıcı havalı bant hattına 1mt kapsül olarak eklenen Havalı Bant Tipi numune alıcı, taşıma sisteminin hava ve malzeme akış dengesinde herhangi bir değişikliğe gitmeden istenen nicelikte numunenin kolaylıkla alınmasını sağlar. Toz malzeme taşıyan (özellikle de çimento ve maden) tesislerde tercih edilir.

3) Kürekli Tip Numune Alıcı bu alıcı diğer alıcılardan farklı olarak döküş anında numune almak üzere tasarlanmıştır. Taşıma ekipmanları ile aktarılan ürünün diğer ekipmana aktarımı esnasında aradaki döküş şutundan numune alma küreği yardımı ile alınan malzeme numune kabına iletilmektedir.

 Numune alınması düşünülen yerin uygunluğuna göre pnömatik veya elektrik motor tahrik seçeneği ile üretilmektedir. Bilhassa çimento ve enerji santrallerinde 300°C sıcaklıktaki malzemelerden ve 5000 ton/saat kapasiteli akışlardan numune alınmasında kullanılır.