Pnömatik Aktüatör Nasıl Seçilir? Pnömatik Aktüatör Avantajları Nelerdir?

Pnömatik sistemler bir çok alanda kullanılabilen sistemlerdir. Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse bu sistemler sıkıştırılmış hava veya çeşitli gazlar ile çalışabilen mekanik sistemlerdir. Pnömatik sistemlerin en temel özelliği havanın ve gazların durumunun değiştirilebilir ve kontrol edilebilir olmasıdır. Sistemlerin içerisinde yer alan vana ve klape gibi eklentiler basıncın kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca sistemde bulunan kontrol valfleri sayesinde, basınç uygulanan havaya yön verilebilir ve bu hava ekipmanlara iletilebilir.  Havanın kontrol edilmesi için sistemde yönü kontrol eden vanalar da bulunur. Görüldüğü gibi pnömatik sistemlerin en temel özelliği bu kontrol edebilme düzeneğidir.

Pnömatik Aktüatör Neden Avantajlıdır?

Pnömatik aktüatörlerin en önemli avantajı elektrik enerjisine gerek duyulmadan çalışabilmeleridir. Çalışma hızları ise diğer aktüatörlere göre çok daha hızlıdır. Bunun yanı sıra bir diğer avantajları da oldukça düşük maliyetli bir bakıma ihtiyaç duymalarıdır. Çok dayanıklı ve hafif bir yapıları olduğu için de tercih edilirler. Ekonomik yönden ise diğer aktüatörlere göre çok daha güvenilir ve etkindirler. Patlayıcı ortamlar da dahil olmak üzere hemen hemen her türlü ortamda çalıştırılabilmeleri de bir diğer önemli avantajlarıdır. Son olarak pnömatik aktüatörler, çalışırken çok acil durumlarda birer kapama aktüatörü olarak da kullanılabilirler. Yapılan işe ve diğer özelliklere göre aktüatör seçimi farklı kriterlere bağlı olarak yapılmalıdır. Ancak genel anlamda pnömatik aktüatörlerin önemli avantajları olduğu kabul edilir.

Aktüatör Nasıl Seçilir?

Otomasyon teknolojilerinde kullanılan aktüatör seçimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak işin niteliği, özellikleri ve maliyeti göz önünde bulundurulur. İşe başlarken bir pnömatik aktüatörün kurulumu elektrikli ve hidrolik aktüatörlere göre çok daha fazla maliyetli gelebilir. Ama önemli olan işin devamındaki maliyet ise pnömatik aktüatörlerin işletme maliyeti de diğerlerine göre oldukça düşüktür. Bunun nedeni bu aktüatörlerin kompresörle birlikte çalışmasıdır. Gürültü önemli bir faktör ise elektrikli aktüatörlere göre biraz daha gürültülüdürler. Ancak mesele ekonomik bir işletim sistemi ise kesinlikle pnömatik aktüatörler seçilmelidir. Pnömatik aktüatörler de kendi aralarında birkaç gruba ayrılır, bu ayrıntılara işin niteliğine göre karar verilebilir. Önemli olan bu konuda profesyonel ve yetkin bir firmadan yardım almaktır. Pnömatik aktüatör seçimi yapılırken kullanılacak ekipmanda gerekli tork ihtiyacı belirlenir. Belirlenen bu tork değerine göre yetkili bir pnömatik aktüatör tedarikçisinden uygun model seçimi istenebilir.