Aktüatörlü Kontrol Vanaları Nelerdir?

Aktüatör sistemleri genellikle sistemleri kontrol etmek amacı ile tercih edilen ürünlerden oluşur. Aynı zamanda bu tür sistemlerin kullanılması ile birlikte ihtiyaç duyulan çözümlerin sağlanması mümkün olur. Günümüzde aktüatör sistemlerinin valf açma kapama işlemlerinin yapılması aşamasında önemli özellikleri devreye girer. Aynı zamanda aktüatör kullanımı ile birlikte ihtiyaç duyulan çözümlerin sağlanması mümkün olur.
Genellikle bir vananın üzerine monte edilerek kullanılan bu tür sistemlerin temel prensipleri arasında otomasyon sistemleri olarak kullanılması gelir. Aynı zamanda bir operatör mekanizması ile sağlanan başarının bir sonucu olarak aktüatör kullanımı mümkün olur. Bunun dışında kontrol vanalarının sağlanması aşamasında farklı özelliklerde türlerinin kullanımı ile ihtiyaç duyulan çözümlerin sağlanması sağlanır. Birçok işyerinde ve özellikle imalat sanayi çalışmalarında tercih edilen bu tür sistemlerin kullanılması ile birlikte birçok işyerinde gerek üretim aşamasında gerekse de montaj aşamasında aranan niteliklere göre ürünlerin kullanıldığı görülür.

Aktüatörlü Kontrol Vanaları

Bu tür sistemler vanayı açmak ya da kapamak için çoğunlukla pnömatik veya elektrik enerjisi kullanarak hareket sağlarlar. Aynı zamanda bu tür sistemlerin sağladığı avantajlar sayesinde daha sessiz ve verimli bir çalışma mümkün olur. Diğer sistemlere göre elektrikli sistemler bu tür işlemleri daha yavaş bir şekilde gerçekleştirirler.
Elektrikli vana sistemlerinin dışında çok tercih edilen bir diğer sistem ise hidrolik aktüatör olarak isimlendirilir. Bu tür sistemlerin teşkili aşamasında ihtiyaç duyulan çözümlerin sağlanması ile birlikte günümüzde vanayı açıp kapatmak için genellikle basınçlı su kullanımı ön plana çıkar. Bu tür pompa işlemini gören parçaların aynı zamanda lineer ya da döner tip türünde çeşitleri bulunur. Günümüzde kullanım yerlerine göre tercih edilen modellerin değişiklik gösterdiği söylenebilir. Aynı zamanda bu tür modellerin kullanımı sayesinde imalat teknolojilerinin daha başarılı olması mümkün olur.

Pnömatik Sistemlerin Tercih Edilmesi

Bu tür sistemlerde kullanılan bir diğer sistem ise pnömatik sistemler olarak tercih edilir. Aynı zamanda bu tür sistemlerin kullanılması amacı ile her üç sistemde de ilk aşamada elektrik enerjisine ihtiyaç duyulur. Pnömatik sistemlerin genellikle hava basıncı ile çalışması ile birlikte ihtiyaç duyulan çözümlerin sunulması mümkün olur. Günümüzde bu tür sistemlerin teşkili aşamasında ihtiyaç duyulan başarının sağlanması aşamasında yerine göre kullanım imkânı ön plandadır. Aynı zamanda bu tür sistemlerin özelliklerinin kullanım yerine ve tercihe göre ön plana çıkması ile birlikte ihtiyaç duyulan beklentilerin karşılanması mümkün olur.