Numune Alıcı

Endüstriyel tesislerde ve firmalarda toz ve granül yapıda olan ham maddenin belirli zaman aralıklarında numune alınması için kullanılan sistemlere numune alıcı denir. Numune alınması istenen maddenin fiziksel özelliklerine göre konveyör bant üzeri ve havalı bant içi döküş sistemleri uygulanır. Numune alınacak maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenir. Numune alma tekniği ve numune alma sıklığı kullanılan sistemlere göre farklılık göstermektedir.

Teknoloji sisteminde, arazide doğal şartların bozulmadan zeminlerden alınan çakıl kum taşı ağırlıkları örselenmemiş numune alıcılarına teslim edilir. Malzemenin türü ve fiziksel özellikleri oldukça önemlidir.  Numune alımı yapılırken eşyanın orijinal özelliklerini koruyacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Fiziksel özelliklerine göre belirlenen numune maddeleri kendi aralarında ayrılır.

Fiziksel Özelliklere Göre Numune Alıcı

Numune alıcısistemleri belirlenen amaç ve hizmetleri hitap edecek ürünler olarak sınıflandırılır. Numune makinaları kullanılmadan önce daima temiz olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Kullandıktan sonra özel talimatlara uygun numune alma araç gereçleri temizlenerek sonraki numune sistemler için kullanılan hazır hale getirilir. Fiziksel özelliklere göre sınıflandırılan numuneler aralarında sıvılardan numune alma, toz veya tanecik şeklindeki katılardan numune alma, gazlardan numune alma şeklinde sınıflandırılır.

Sıvılardan numune alma bazı araç gereçler aracılığı ile sağlanır. Vakum pompalar, daldırma kapları, pipet tipi aracılığı ile numune alma, kepçelere pistonu daldırıp numune alıcıları aracılığıyla sıvılardan numune alma işlemi gerçekleştirilir. Toz veya tanecik şeklindeki katılardan alınan araç ve gereçler mızrak uçlu numune alıcıları, tüp tipi numune alıcıları, numune alma sondaları, numune alma malaları, spiral numune alıcıları, dondurulmuş eşya yönelik numune alıcıları, şeklinde ki eşyalar aracılığı ile numune alınır. Gazlardan numune alma işlemi ise metal silindir numune alıcıları, nominal basınçlı bir silindir veya giriş çıkışı izolasyonlu vanalar aracılığı ile alınır.

Numune Alma Gereçlerinin Koşulları

Numune alınırken numunelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenerek amaçlara hizmet edecek şekilde numuneler alınır. Numune alma gereçleri kendi aralarında ayrılarak belirlenir. Numune alıcıların bazı koşulları vardır. Numune alıcı geçen akışkan malzemeye göre uygulanacak işlemlere dayanacak sağlamlıkta olmalıdır. Temizlenmesi ve bakımı kolay olmalıdır. Güvenlik koşullarına uygun sistemler olmalıdır. Böylelikle numune sistemleri ayrılarak numune alımı sağlanır.