FM Approved (FM Onayı) Nedir?

Fm onayı adı verilen sistem, Bünyesinde özel ve büyük risklere karşı sigorta yapan FMI adı verilen şirketin kullanılan malzeme ve sistemlere çalışması için performans onayı veren bağımsız olarak çalışan teknik bir sistemdir. Örneğin yangın pompalarının üzerinde de fm onayı göze çarpar. Ayrıca bu onay verilirken NFPA 20 adı verilen kriterler doğrultusunda dikkate alınıp karar verilir.
Bazı durumlarda NFPA 20 kriterlerinin eksik kaldığı yetmediği durumlar oluşabiliyor. Yangın pompalarında FM onayı diğer ürünlere verilen onayların içerisinde en zor koşullarda onaylanan ve ince ayrıntısına kadar incelenen ürünlere verilen kalite onayı olarak bilinir.

FM Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

Yangın söndürme sistemleri günümüzde teknolojinin gün geçtikçe yenilenmesi ve güçlenmesiyle birlikte gelişme alanı bulmuştur. Bunun beraberinde üründe oluşturulacak standartları belirleyen ve belirlenen bu çerçeve esaslar dahilinde kontrolü sağlayan birden fazla kurum ve kuruluşlar vardır. FM adı verilen ve açılımı FactoryMutual olan bu kuruluş dünya genelinde de oluşan veya oluşabilecek yangın risklerini sigortalama görevi yapan FMI adı verilen FactoryMutualInsurance adlı şirketin bağımsız olarak çalışan yan kuruluşu olup çalışmalarını sürdürür.
Kuruluş asıl amacı yangın sistemleri içerisinde üretilen tüm malzemelerin performanslarına bakarak malzemelere güvenlik onayı verir ve aktif olarak kullanıma açılmasını sağlar. Bina içerisine yangın sistemleri için malzeme üretimi gerçekleştiren firmalar, Fm sertifikasını aldıklarında iş tamamen bitmiş değildir. Fm onayı alındıktan sonrada deneme ve kontroller sağlıklı bir şekilde devam eder. Aylık olarak 3 ayda bir olmak şartı ile toplamda yılda 4 defaya mahsus rutin olarak deneme ve kontrollerden geçirilirler. Deneme ve kontroller basit bir işlem olarak görülmeyip son derece ince ve titizlikle her aşama kontrol edilir. Hata oranına yer vermemek adına sıkı çalışma yürütülür. Ufak bir aksilik dahi tespit edilirse düzeltilmesi için gerekli uyarılar bildirilir.

FM Denetlemeleri Nasıl Gerçekleştirilir?

FM denetlemeleri yapılırken bazı sorular sorularak denetleme aşamaları başlatılır. Sorulan sorular ise şu şekilde sıralanabilir. Üretimi yapılan ürün hakkında;
* Üretim esnasında hangi malzemeler kullanılarak yapıldı?
* Ürünün analiz raporları istenilir?
* Ne zaman geldi ve kullanıma başlandı?
* Ürün hangi tedarikçiden temin edildi?
Yukarıdaki bilgiler sorulur. Soru aşaması geçtikten sonra test ve deneme yapılmak üzere her denetlemede farklı ürünlerden kullanmak şartı göz önüne alınarak 2 adet FM onaylı ürün denemeye tabii tutulur. Bu sayede ürünlerin bakımı ve kontrolleri düzenli bir şekilde sağlanmış olur.